Askø-Lilleø Beboerforening

Kontingent for 2018 er uændret kr. 175/person, og kan indbetales på Regnr: 0682 Kontonr: 0003121615
 
Foreningens formål er gennem fælles kulturelle aktiviteter, fælles ture og andre arrangementer at fremme fællesskab for ø-boerne.
 
Som fuldgyldige medlemmer kan optages personer med folkeregister-adresse på Askø-Lilleø, og fritidshusejere der ved ejerskabet har tilknytning til øerne.
 
Der afholdes generalforsamling onsdag 28. marts 2018 kl. 19.30 
 
Foreningens vedtægter (LINK)
 
Referat fra generalforsamlingen 2015 (LINK)
Referat fra generalforsamlingen 2016 (LINK)
Referat fra generalforsamlingen 2017 (LINK)
Referat fra generalforsamlingen 2018 (LINK)